Skip to main content

INSCHRIJVEN

Inschrijven Den Haag Raiders ’99

Adres:
Den Haag Raiders’99
Van Lenephove 4
2726EC Zoetermeer

Bank:
Den Haag Raiders’99
NL92INGB0008523112

KVK-Nummer: 27186426
E-mail: info@raiders99.nl
Telefoon: +316 34 73 88 12

De Den Haag Raiders’99 is nog steeds een groeiende vereniging en we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Durf jij de uitdaging aan te gaan om American Football te spelen in het beste team van jouw regio?

Adres(Vereist)
Ik wil mij inschrijven voor(Vereist)
Als men zowel Tackle als flag gaat spelen betaald met de hoogste contributie plus beide licentiekosten
Bij wijziging van huis adres, telefoon nummer, bank rekeningnummer en of emailadres deze Z.S.M. doorgeven. Anders heeft dit consequenties
Voorwaarden
Ongeacht de wijze van betaling van de contributie gaat het lidmaatschap Flagfootball en tackle van 1 augustus tot 31 juli van het lopende competitie jaar . De opzegging van flagfootball vóór 31 juli. Na afloop van het lopende competitie jaar wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd voor minimaal 1 jaar mits het lidmaatschap in het lopende competitie jaar wordt opgezegd De opzegging moet schriftelijk worden ingediend via info@raiders99.nl
Kosten lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap bestaat uit contributie en licentie kosten van de American Football Bond Nederland: €37,50. De contributie word jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering van Den Haag Raiders '99 vastgesteld.
Contributie tacklefootball:
 • €240,00 - Cadets (15 t/m 16 jaar)
 • €277,50 - Junioren (16 t/m 18 jaar)
 • €277,50 – Damestackle (18 jaar en ouder)
 • €337,50 - Senioren (19 jaar en ouder)
Contributie Flagfootball
 • €180,00 - Peewee's (8 t/m 12 jaar)
 • €180,00 - Cubs (13 t/m 15 jaar)
 • €277,50 - Senioren (16 jaar en ouder)
Wijze van betaling
De contributie en licentiekosten kunnen in één keer of in 10 termijnen door middel van een automatische incasso worden voldaan. Bij automatische incasso dient er een machtiging doorlopende SEPA incasso aan Den Haag Raiders '99 worden verstrekt. Als je het in 1x willt doen binnen 7 dagen na inschrijving.
Datum(Vereist)
Ondertekening ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger indien het nieuwe lid onder de 18 jaar is.
Datum(Vereist)

Machtiging doorlopende SEPA Incasso Den Haag Raiders 99

Gegevens incassant
 • Naam: DEN HAAG RAIDERS 99 S GRAVENHAGE
 • Adres: Van Lennephove 4
 • Postcode: 2726 EC
 • Woonplaats: Zoetermeer
 • Land: Nederland
 • Incassant-ID: NL98ZZZ271864260000
 • Kenmerk machtiging: Doorlopend
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 • DEN HAAG RAIDERS 99 S GRAVENHAGE om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank toe te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
 • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DEN HAAG RAIDERS 99 S GRAVENHAGE.
Adres(Vereist)
Datum(Vereist)